AYƏTƏL KURSU duasi oxunusu menasi tercumesi yazilisi

AYƏTÜL KÜRSÜ OXUNUŞU, Ayətül Kürsü Duası, Azərbaycanca Mənası, Ərəbcə Yazılışı, Tərcüməsi və Təfsiri

AYƏTƏL KÜRSÜ duası birlik etiqadını ən açıq şəkildə bildirən dualardandır. Müşriklərin əməlləri Bəqərə surəsində yer alan bu surənin yaranmasına səbəb oldu. Bu səbəbdən AYƏTƏL KÜRSÜ oxunması tez-tez təkrar edilməli və Uca Allahın varlığını və birliyini izah edən bu surə çox yaxşı bilinməlidir. AYƏTƏL KÜRSÜNün mənası azərbaycanca tərcüməsi və təfsiri ilə başa düşülməli, fəzilətlərindən bəhrələnmək üçün dəfələrlə təkrarlanmalıdır.

 

AYƏTƏL KURSU duasi erebce yazilisi

AYƏTƏL KÜRSÜ Quranın ən mühüm ayələrindən biridir. Ayələrin ustadı kimi təsvir olunmaqla yanaşı, hər cür qəza, bəla və bədbəxtlikdən qorunmaq üçün tez-tez oxunur. “Bəqərə” surəsinin 255-ci ayəsi olan “AYƏTƏL KÜRSÜ”nin mənası bilinməli və oxunması təkrar edilməlidir. AYƏTƏL KÜRSÜnün həm ərəb, həm də türk tilavəti üçün təfərrüatları nəzərdən keçirə bilərsiniz. Bundan əlavə; AYETEL KURSU duasının mənası, təfsiri və fəziləti də xəbərlərimizdə yer alıb. Azərbaycanca mənası ilə Ayetel Kürsi duasının ərəbcə qiraəti budur…

Siz AYƏTƏL KÜRSÜ duası üçün doğru yerdəsiniz. AYƏTƏL KÜRSÜnü həm ərəb, həm də türkcə Sabah.com.tr saytında oxuya bilərsiniz. AYƏTƏL KÜRSÜnün fəziləti haqqında eşitmədiyiniz məlumatları da tapa bilərsiniz.

AYƏTƏL KÜRSÜnün Ərəbcə Tələffüzü

 

Bismillahirrahmânirrahîm.

                                        – Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

                                        – lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

                                       – ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

                                       – velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

                                      – velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYƏTƏL KÜRSÜ Azərbaycanca Mənası

 

Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə.

Allahdan başqa ilah yoxdur. Həmişə yaşayır, həmişə ayaqdadır,

Bütün varlıqları qoruyur. Onu nə qəflət, nə də yuxu tutmaz.

Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur. Onun icazəsi olmadan Onun hüzurunda şəfaət etməyə kimin haqqı var? O, onların qarşısında və arxalarında olan hər şeyi bilir.

Onlar isə Onun elmindən Onun istədiyindən başqa heç bir şeyi qavraya bilməzlər.

Onun hökmranlığı bütün göyləri və yeri əhatə etdi. hər ikisini görmək və müşahidə etmək,

Heç bir çəki vermir. O, o qədər ucadır, o qədər böyükdür.

 

AYƏTƏL KÜRSÜ SƏSLİ DİNLƏYİN
KƏBƏNİN İMAMI NASSER AL QATAMİ – AYET-EL KURSİYƏ DİNLƏYİN

 

 

(Ərəb şəkilli AYƏTƏL KÜRSÜ duası)

 

AYƏTƏL KURSU erebce yazilisi

AYƏTƏL KÜRSÜ Fəzilətləri və Faydaları

Allahın kürsüsü zikr edildiyi üçün “Ayətü’l-kürsi” adlandırılan bu ayə məzmunu və üstün xüsusiyyətləri ilə diqqəti cəlb etmiş, bu haqda hədislər çox oxunmuş, kanala çevrilmişdir. şəfa və qorunma üçün. Kəlimə-i şəhadət və İxlas surələri İslam inancının mahiyyətini ehtiva etdiyi və Allahı insanlara tanıtdığı kimi, Ayətül-kürsi də -daha geniş və təfərrüatlı şəkildə- bu xüsusiyyətə malikdir. Əvvəlki ayədə peyğəmbərlərin gətirdiyi bütün ayələrə və “dəlillərə” (iman gətirən dəlil və dəlillərə) baxmayaraq, insanların ixtilafda olduqları, bəzilərinin küfrə, bəzilərinin isə əqidəyə üstünlük vermələri qeyd edilmişdir. İnsanı imana aparan dəlillər, ağlını işlədərək düşünəcəyi “özündə və ətrafında (enfus və afaq)”, Allahın peyğəmbərlərə dəstək olmaq üçün onlara verdiyi möcüzələrdə və möhkəm dəlillərə əsaslanan şifahi izahatlar” vəhy yolu ilə edilmişdir. Bu ayə həqiqi Allahı axtaranlar üçün başqa heç bir mənbədən alına bilməyən bənzərsiz bir izah və dəlildir.

Şevkaninin Buxari, Müslim, Nesai, Əhməd b. Hənbəl kimi səhih mənbələrdən topladığı hədislərdən bir neçəsi belə bu ayənin əhəmiyyəti haqqında təsəvvür əldə etmək üçün kifayət edər:

Hz. Peyğəmbər, Ubey b. O, Kəbdən “Allahın kitabından hansı ayə ən böyükdür?” deyə soruşduqda və “AYƏTƏL KÜRSÜ” cavabını aldıqda onu təbrik etdi (Müslim, “Musafirin”, 258).

Yenə Ubeyin xurmasını şeytana tabe olan bir cin təqib edirdi; Verməyi və paylamağı sevən Ubeyi ruhdan salmaq üçün xurma oğurlamağa başlayıb. Ubəy məxluqu arxasınca tutaraq tutdu. Qəribə forması var idi. Onunla söhbət edərək kimliyini və məqsədini anladı. Onlardan necə qurtula biləcəyini soruşduqda, “Bəqərə” surəsindəki minbər ayəsi ilə” dedi və əlavə etdi: “Kim onu ​​axşam oxusa, səhərə qədər bizdən qorunur, kim də onu oxusa. səhərdən axşama qədər”. Səhər Ubey’in vəziyyəti Hz. Peyğəmbərə nəql edilmişdir. Allah Rəsulu: “Həbis doğru danışdı” dedi.

Buxaridə Əbu Hureyrədən yuxarıdakılara yaxın bir rəvayət vardır. Hz. O, hadisəni Peyğəmbərə (s) danışdıqda, onun şeytan olduğunu öyrənən oğru Əbu Hureyrə dedi: “Yatağa girəndə Ayətül-kürsi oxu, Allahdan və Allahdan bir qoruyucun olar. Şeytan səhərə qədər sənə yaxınlaşmaz”.

Allah varlığı əzəli, vazkeçilməz və öz-özünə mövcud olan, hər şeyi yaradan, hər şeyin sahibi və taleyin hökmdarı olan, hər şeyi bilən, hər şeyə qadir olan ali mövlanın öz adıdır. Bu nəfsin adı çəkildikdən sonra həm Onun birliyini (birliyini, birliyini), həm də İslamın gətirdiyi imanın tövhid (Allahı bilə-bilə) xüsusiyyətini izah etmək üçün “Ondan başqa ilah yoxdur” deyilmişdir.

AYƏTƏL KÜRSÜ Təfsiri, Şərhi

Ondan başqa heç bir tanrı olmayan Allah; O, diridir, hər şeyin varlığı Ondan asılıdır və asılıdır. Nə yatır, nə də yatır. Göylərdə və yerdə nə varsa, Onundur. Onun izni olmadan heç kəs Onun yanında şəfaət edə bilməz. O, onların qarşısında və arxasında olanı bilir. İstədiyindən başqa heç kəs Onun elmindən heç bir şeyi onun elminə sığdıra bilməz. Onun kürsü göyləri və yeri əhatə edirdi. Onları qorumaq onun üçün çətin deyil. O, ucadır, tamamilə böyükdür. Min bir fəziləti olan, ehtiva etdiyi məlumatlarla və Uca Allahın adı ilə az qala bir xəzinə olan AYƏTƏL KÜRSÜ təfsiri ilə də tanınmalıdır.
AYETEL KURSU tövhid ayələrinin tamamlayıcısı, yekunu və ən aydın izahı kimi zühur edir.

Sevdiklərinizə özəl və dini hədiyyələr üçün klik edin…!

Digər Bloqlar